Termeni de utilizare

 Acceptarea

Accesul dumneavoastră și utilizarea site-ului: www.Diaverum.com („Site-ul”) sunt supuse acestor Termeni de utilizare și tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Prin accesarea și navigarea pe site, acceptați, fără limitare sau calificare, acești Termeni de utilizare și recunoașteți că acești Termeni de utilizare constituie întregul acord între dumneavoastră și Diaverum AB, reg. Nu. 559140-5344 și oricare dintre filialele sale („Diaverum”), cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, și înlocuiește orice acorduri anterioare în legătură cu utilizarea dumneavoastră de către site. Declarați că nu ați acceptat Termenii de utilizare bazându-vă pe orice declarații orale sau scrise făcute de Diaverum care nu sunt conținute aici.

Diaverum își rezervă dreptul de a modifica din când în când acești Termeni de utilizare fără notificare prealabilă. Data ultimei modificări este menționată la sfârșitul acestor Termeni de utilizare. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați din când în când Site-ul pentru actualizări. Cu toate acestea, Diaverum poate, printr-o notificare pe site, să vă informeze cu privire la modificările materiale aduse Termenilor de utilizare. Utilizarea Site-ului după implementarea unei astfel de modificări constituie recunoașterea și acceptarea modificării. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Utilizarea Site-ului

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres pe Site, toate proprietățile intelectuale („IP”), inclusiv dar fără a se limita la imagini, ilustrații, pictograme, fotografii, tehnologii, documente, software și servicii care fac parte din Site sunt deținute de IP, controlate de către sau licențiat Diaverum sau părțile sale afiliate. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de Diaverum, nu puteți modifica, copia, reproduce, republica, transmite, distribui, vinde, licenția, închiria, afișa public sau efectua, edita sau adapta, în nici un fel orice IP.

Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, puteți printa sau descărca IP de pe site numai pentru uz personal și necomercial, cu condiția să nu publicați sau să distribuiți astfel de materiale în niciun fel și să păstrați intacte toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte notificări de proprietate intelectuală. Diaverum nu garantează și nici nu reprezintă faptul că utilizarea dumneavoastră de IP afișată pe site nu va încălca drepturile unor terțe părți care nu sunt deținute sau afiliate Diaverum.

Utilizarea IP-ului de pe site în orice scop sau în orice mod care nu este permis în mod expres în acești Termeni de utilizare sau autorizată în mod expres de către Diaverum este interzisă.

Diaverum se așteaptă să respectați integritatea site-ului și, de exemplu, nu vi se permite să (i) introduceți conținut rău intenționat, cum ar fi malware, cai troieni sau viruși, sau conținut care interferează altfel cu site-ul; (ii) manipula artificial Site-ul folosind scripturi, roboți, plugin-uri, extensii sau alte procese automatizate; (iii) să interfereze cu site-ul prin manipularea, încercarea de sondare sau testarea vulnerabilității site-ului; sau (iv) utilizează altfel Site-ul într-un mod care intră în conflict cu acești Termeni de utilizare.

Informații / condiții medicale

Informațiile despre produse de pe site sunt furnizate de Diaverum și sunt destinate numai informării generale. În consecință, aceste informații nu pot fi interpretate ca sfaturi medicale sau de altă natură. Multe produse farmaceutice și pentru dispozitive medicale enumerate sunt disponibile numai pe bază de prescripție medicală de la un medic sau de către un profesionist medical calificat și nu toate aceste produse pot fi disponibile în toate țările. Dacă aveți o afecțiune, consultați imediat medicul dumneavoastră sau furnizorul de servicii medicale deoarece Diaverum nu oferă diagnostic medical personalizat sau sfaturi de tratament specifice pacientului. Profesioniștii din domeniul medical pot obține informații medicale complete din prospectul produsului. Informațiile despre produse pot varia în funcție de țară. Pacienții, medicii și alți profesioniști din domeniul medical trebuie să se adreseze resurselor medicale locale și autorităților de reglementare pentru informații adecvate țării lor. În plus, reglementările actuale din multe țări limitează (sau chiar interzic în unele cazuri) capacitatea Diaverum de a furniza informații și / sau de a răspunde direct la întrebările pacienților cu privire la produsele noastre pe bază de rețetă. Cu toate acestea, Diaverum va răspunde la întrebările de la și va furniza informații echipa dumneavoastră medicală, în conformitate cu reglementările locale.

Responsabilitatea

Toate IP-urile, informațiile și serviciile furnizate pe site sunt furnizate „așa cum sunt”, fără nicio reprezentare sau garanție, fie expresă, fie implicită, de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la o perioadă anume, exactitate, completitudine, comercializare, să fie pentru un anumit scop sau care să nu încalce un drept de proprietate intelectuală.

În timp ce Diaverum depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile de pe site sunt corecte și actualizate, informațiile pot să nu fie actualizate, să conțină inexactități tehnice sau erori tipografice. Diaverum își rezervă dreptul de a face actualizări, modificări, corecții și / sau îmbunătățiri ale adresei IP, informațiilor și serviciilor de pe site, precum și produselor și programelor descrise, în orice moment, fără notificare pe site.

Răspundere limitată

În niciun caz Diaverum, directorii, angajații sau afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării Site-ului, a oricăror site-uri conectate la Site, sau a IP-ului, informațiilor sau serviciile conținute la oricare sau la toate aceste site-uri, indiferent dacă sunt bazate pe garanție, contract, delict sau orice altă teorie juridică și dacă sunt sau nu avertizate cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. În cazul în care utilizarea de către dumneavoastră a IP-ului, informațiilor sau serviciilor de pe acest site duce la necesitatea întreținerii, reparării sau corectării echipamentelor sau datelor, vă asumați toate costurile aferente.

Informațiile pe care ni le furnizați

Fără a aduce vreun prejudiciu Politicii noastre de confidențialitate, orice comunicare sau adresă IP pe care o transmiteți site-ului prin poștă electronică sau altfel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea este și va fi tratată ca fiind neconfidențială și neproprietară. Orice lucru pe care îl transmiteți sau postați devine proprietatea Diaverum sau a afiliaților săi și poate fi utilizat în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, divulgare, transmisie, publicare, difuzare și postare. Mai mult, Diaverum este liber să utilizeze, fără compensare pentru dumneavoastră, orice idei, concepte, cunoștințe sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți site-ului în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor folosind astfel de informații.

Non-solicitare

Nicio informație furnizată pe site nu este destinată să solicite vânzări în nicio jurisdicție în care Diaverum nu face deja afaceri direct sau prin intermediul unui agent autorizat sau să constituie solicitare sau promovare pentru orice produs care nu este autorizat pentru solicitare sau promovare în țară, unde locuiește cititorul.

Link-uri de la alte site-uri pe Site

Diaverum nu a revizuit site-uri terțe, care conțin linkuri către site și nu este responsabil pentru conținutul oricăror astfel de pagini din afara site-ului. Dacă doriți să vă conectați site-ul la Diaverum, puteți să vă conectați numai la pagina noastră principală, www.diaverum.com. Nu puteți face legături către alte site-uri fără acordul prealabil scris al Diaverum. Dacă vă conectați la Diaverum, sunteți de acord să prezentați link-ul într-o manieră care să nu dea impresia că Diaverum susține, în mod expres sau implicit, orice produse, servicii sau opinii furnizate pe site-ul dumneavoastră. Citarea sau utilizarea uneia sau mai multor părți ale site-ului pe site-ul  al oricăror terțe părți fără acordul scris este, de asemenea, interzisă.

Link-uri de la Site către alte site-uri

Link-uri de pe site către alte site-uri care nu sunt deținute sau administrate de Diaverum pot fi furnizate pentru interesul sau comoditatea vizitatorilor site-ului. Cu toate acestea, după ce ați utilizat astfel de linkuri pentru a părăsi site-ul, ar trebui să rețineți că Diaverum nu are control asupra celuilalt site. Prin urmare, utilizarea de către dumneavoastră a acestor site-uri nu este guvernată de Termenii de utilizare și de Politica de confidențialitate ale noastre, ci de politicile acelui site. Un link de la Diaverum către un alt site web nu constituie o aprobare, sponsorizare sau afiliere cu terții sau conținutul site-ului conectat. Diaverum nu își asumă nicio răspundere pentru legăturile de la Diaverum către alții și, în special, Diaverum nu este responsabilă pentru acuratețea sau legalitatea conținutului acestora. Diaverum nu își asumă nicio răspundere care decurge dintr-o încălcare sau omisiune a politicilor de confidențialitate ale terților.

Postare pe Site

Diaverum poate alege să ofere vizitatorilor site-ului posibilitatea de a participa la discuții, chat-uri, transmisii, panouri și forumuri similare de pe site. Vi se interzice să postați sau să transmiteți orice conținut jignitor, dăunător, inexact sau altfel inadecvat („Conținut interzis”) în astfel de forumuri. Diaverum nu poate monitoriza sau controla conținutul și informațiile furnizate de vizitatori în astfel de forumuri și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice Conținut interzis furnizat de vizitatorii site-ului. Cu toate acestea, Diaverum se străduiește să elimine orice conținut interzis pe site-ul despre care Diaverum este notificat, cât mai curând posibil. Din acest motiv, Diaverum vă încurajează să ne raportați orice conținut de pe site, care este ilegal, jignitor, abuziv sau altfel neconform cu acești Termeni de utilizare. Diaverum va coopera, de asemenea, pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu ordinele judecătorești care solicită sau îi îndrumă Diaverum să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postează orice conținut interzis.

Consecințe

Dacă Diaverum este informat de faptul că ați încălcat oricare dintre termenii și condițiile conținute în acești Termeni de utilizare, Diaverum poate lua imediat măsuri corective, inclusiv împiedicându-vă să utilizați serviciile oferite de Diaverum și să eliminați orice conținut pus pe site de dumneavoastră, în orice moment și fără notificare prealabilă. În cazul în care Diaverum a fost lezat prin încălcarea dumneavoastră, Diaverum poate, la discreția noastră, să încerce să recupereze daunele dumneavoastră.

Întrebări sau comentarii

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acești Termeni de utilizare sau la Site, vă rugăm să ne contactați
Diaverum AB
company org. no. 559140-5344,
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Suedia
Număr de telefon: +46 46 287 30 00

Renunțare și Separabilitate

Orice prevederi, declinări de responsabilitate și limitări de răspundere din acești Termeni de utilizare se aplică în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. Este posibil ca jurisdicția dumneavoastră să nu permită anumite renunțări la garanții sau anumite limitări ale răspunderii și, ca urmare, anumite conținuturi ale Condițiilor de utilizare (inclusiv secțiunea „Limitarea răspunderii”) s-ar putea să nu vi se aplice. Nimic din Termenii de utilizare nu este destinat să limiteze drepturile pe care le-ați putea avea, care nu pot fi limitate în mod legal.

Nerespectarea de către Diaverum a oricăror termeni ai acestor Condiții de utilizare nu va fi considerată o renunțare la acest drept.

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni de utilizare va fi considerată ilegală, invalidă sau imposibilă, o astfel de prevedere nu va face invalidă sau inaplicabilă dispozițiile rămase din acești Termeni de utilizare, care vor rămâne în vigoare și efect, precum și cererea din acea dispoziție se aplică în măsura permisă de lege.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Cu excepția cazului în care o lege obligatorie a jurisdicției dumneavoastră impune altfel, acești Termeni de utilizare sunt supuși legilor din Suedia, fără a ține cont de principiile de alegere sau de conflict de legi, iar dumneavoastră și Diaverum sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din Suedia pentru a soluționa orice dispută, reclamație sau controversă care apare în legătură cu acești Termeni de utilizare.

Data ultimei actualizări:
2020-04-06