Această politică de confidențialitate și politica de cookie-uri se aplică interacțiunii dumneavoastră cu Diaverum AB sau cu oricare dintre filialele sale (colectiv „Diaverum”, „noi”, „noi”, „noștri”), în principal pe site-ul web http://www.diaverum.com / (Site-ul").

 Acest site web este furnizat de Diaverum AB, („Controlorul de date”).
Diaverum AB
Company org. no. 559140-5344
Hyllie Boulevard 53
SE 215 37 Malmö

Suedia
Număr de telefon: +46 46 287 3000

Diaverum AB, în calitate de operator de date, răspunde pentru protejarea informațiilor dumneavoastră personale, iar scopul nostru este să vă simțiți în siguranță cu modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale. Procesăm informațiile dumneavoastră personale în conformitate cu această Notificare de Confidențialitate și cu legislația aplicabilă, începând cu 25 mai 2018, Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și ca urmare, suntem pe deplini conștiențti de nevoia de protecție și gestionare adecvată a oricăror informații personale pe care ni le împărtășiți. Prin urmare, am dezvoltat această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) care descrie modul în care colectăm și folosim informațiile dumneavoastră personale. Politica de confidențialitate se aplică în principal informațiilor colectate de noi de pe site, dar ar putea include informații din alte surse; de exemplu. informații colectate prin surse offline sau prin alte site-uri deținute și administrate de afiliații Diaverum.

Diaverum AB a numit în România un ofițer de protecție a datelor personale care poate fi contactat prin e-mail: ro.dpo@diaverum.com sau la adresa de corespondență:

Diaverum România SRL
Ofițer pentru Protecția Datelor Personale
Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 14
București, România
Număr telefon: +40 372 180 600

Date personale

Majoritatea serviciilor, caracteristicilor și funcțiilor Diaverum de pe site nu necesită vreo formă de înregistrare, permițându-vă să vizitați site-ul fără a ne spune cine sunteți. Cu toate acestea, pentru a vă pune la dispoziție anumite servicii, caracteristici și funcții, este posibil să solicităm anumite informații personale despre dumneavoastră. Astfel de informații personale pot include, dar nu pot fi limitate la,

 • numele dumneavoastră,
 • numele organizației dumneavoastră (dacă există),
 • adresa dumneavoastră de email,
 • adresa dumneavoastră de corespondență și
 • numărul dumneavoastră de telefon.

Pentru unele servicii, vi se poate solicita, de asemenea, să furnizați anumite informații medicale. Anumite informații personale pot fi obligatorii, ceea ce înseamnă că, dacă alegeți să nu le trimiteți, este posibil să nu aveți acces la anumite părți ale site-ului sau să nu putem răspundem la întrebarea dumneavoastră.

În general, toate informațiile legate direct sau indirect de o persoană fizică în viață sunt informații personale. Aceasta include fotografii și înregistrări sonore ale unor persoane, chiar dacă nu sunt menționate nume. Datele criptate și diversele tipuri de identități electronice, cum ar fi numerele de IP, sunt considerate informații personale dacă pot fi legate de o persoană fizică.

Consimţământ

Fiecare locație a site-ului unde vi se solicită să trimiteți informații personale va conține un link către această Politică de confidențialitate. Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate și trimiterea informațiilor dumneavoastră personale în această pagina sau prin alte mijloace, citiți și sunteți de acord cu colectarea și utilizarea de către Diaverum a datelor dumneavoastră personale, așa cum sunt descrise în această Politică de confidențialitate.

Utilizarea Datelor Personale

Înainte de a colecta informații sau date personale, vom identifica scopurile pentru care sunt colectate informațiile. Vom colecta și vom utiliza datele dumneavoastră personale numai în scopul îndeplinirii acestor scopuri și vă vom informa cu privire la aceste scopuri atunci când vă cerem informațiile dumneavoastră. De exemplu, putem colecta și utiliza datele personale pentru a vă furniza produse sau servicii sau pentru a vă factura produsele sau serviciile pe care le solicitați. De asemenea putem folosi informațiile pentru a comercializa produse și servicii care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră în alte scopuri.

Baza legală pentru colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale include:

 • interese legitime pentru oferirea de produse și servicii personalizate, administrarea site-ului și a companiei noastre, personalizarea site-ului nostru pentru dumneavoastră, permiterea utilizării de către dumneavoastră a serviciilor disponibile pe site-ul nostru, tratarea întrebărilor și reclamațiilor făcute de sau despre dumneavoastră referitoare la site-ul nostru
 • consimțământul, aprobarea dumneavoastră explicită și informată pentru utilizarea datelor dumneavoastră personale
 • necesitate contractuală, dacă se încheie un contract între dumneavoastră și noi

Datele dumneavoastră personale nu vor fi stocate mai mult decât este necesar în scopurile identificate sau pentru a îndeplini orice cerință de reglementare sau legală sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

Nu se efectuează profiluri sau luări automate de decizii folosind datele dumneavoastră personale.

Dacă ne trimiteți un e-mail direct, vom prelucra datele personale din acel e-mail cu respect pentru confidențialitatea dumneavoastră și în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Distribuirea către Terți

Nu vom vinde, distribui sau distribui în alt mod datele dumneavoastră personale către terți, cu excepția cazului în care se prevede în această politică de confidențialitate. Putem transfera datele dumneavoastră personale către afiliații Diaverum și alte terțe părți cu care Diaverum are o relație contractuală pentru a prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu scopul (scopurile) pentru care datele au fost colectate inițial, cum ar fi furnizarea de servicii, evaluarea sau suport tehnic. Un astfel de transfer va avea loc numai dacă afiliatul sau terța parte a contractat cu Diaverum că va utiliza datele personale numai în scopul (scopurile) convenit (e) și în limitele în care informațiile au fost colectate inițial.

Am putea dezvălui datele dumneavoastră personale numai dacă vom fi obligați să o facem, în conformitate cu legea aplicabilă, la un ordin judecătoresc sau datorită reglementărilor guvernamentale sau dacă o astfel de divulgare este necesară în a ajuta vreo anchetă legală sau penală.

În plus, în cazul unei reorganizări, fuziuni sau vânzări, putem transfera datele dumneavoastră personale către terții relevanți, cu condiția ca această parte să fie de acord să trateze datele personale în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Putem apela la serviciile unor părți externe pentru a ne ajuta în colectarea și prelucrarea datelor descrise în această secțiune și toate aceste părți terțe vor fi plasate sub obligațiile descrise mai sus.

Drepturile dumneavoastră

 • Aveți dreptul să știți ce date personale vă prelucrăm și puteți solicita o copie a acestor date.
 • Aveți dreptul să vă corectați datele personale incorecte și, în unele cazuri, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale (dacă, de exemplu, datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul identificat). Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea  datelor dumneavoastră personale într-un scop explicit, vă puteți retrage întotdeauna consimțământul.
 • De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți anumitor prelucrări ale datelor dumneavoastră personale și să solicitați limitarea procesării datelor personale. Vă rugăm să rețineți că limitarea sau ștergerea datelor dumneavoastră personale poate duce la neîndeplinirea obligațiilor sau serviciilor noastre.
 • De asemenea, aveți dreptul să vă extrageți datele personale într-un format care să poată fi trimis mai departe către un alt operator.

Solicitările dumneavoastră vor fi tratate prompt și adecvat. Solicitările de ștergere a datelor personale vor respecta toate cerințele legale sau reglementare aplicabile.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră puteți să ne contactați aici:

Diaverum AB
Hyllie Boulevard 53
SE 215 37 Malmö
Suedia
Numărul de telefon: +46 46 287 3000

Dacă aveți obiecții sau reclamații cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.

Siguranță și Confidențialitate

Pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, folosim rețele de date care sunt protejate de, de exemplu, firewall-uri standard de protecție și parolă. Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja informațiile personale împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii.

Transferul datelor personale în afara țării

Deoarece Diaverum este o companie multinațională, avem baze de date în diferite jurisdicții și putem transfera datele dumneavoastră personale către una dintre bazele de date Diaverum în afara țării dumneavoastră de reședință. În consecință, datele dumneavoastră personale pot fi transferate într-o bază de date dintr-o țară din afara Spațiului Economic European („SEE”). Este posibil ca aceste țări să nu aibă legi similare cu privire la protecția datelor cu SEE. Dacă transferăm datele dumneavoastră personale în afara SEE ,ne vom asigura că datele dumneavoastră personale sunt protejate în mod adecvat prin măsuri de protecție adecvate, acorduri standardizate de protecție a datelor sau bazarea pe o decizie de adecvare a UE. Putem transfera date cu caracter personal către o țară din afara UE / SEE fără un standard adecvat de protecție în următoarele circumstanțe: cu consimțământul dumneavoastră explicit și informat, pentru îndeplinirea unui contract sau în baza unei cerințe legale.

Notificari legate de modificări

Diaverum își rezervă dreptul de a modifica periodic această Politică de confidențialitate. Data ultimei modificări este menționată la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate. Dacă facem modificări la această Politică de confidențialitate și la modul în care folosim datele dumneavoastră personale, vom posta aceste modificări pe această pagină. Vă rugăm să verificați periodic Politica noastră de confidențialitate. Dacă, în orice moment, dorim să folosim datele dumneavoastră personale într-un mod diferit de cel menționat în momentul în care au fost colectate, aveți dreptul de a fi notificat de noi și, dacă este cazul, să vă dați consimțământul pentru a utiliza datele personale în această manieră.

 

Întrebări sau comentarii

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Politica noastră de confidențialitate, Politica privind cookie-urile sau Termenii de utilizare, vă rugăm să ne contactați:

Diaverum AB
company org. no. 559140-5344,
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Suedia
Numărul de telefon: +46 46 287 30 00

Ultima actualizare: 8 iulie 2020.