Rezultatele medicale pozitive și siguranța dumneavoastră sunt de o importantă capitală pentru noi și astfel am dezvoltat un model de îngrijire care le pune pe primul loc pe lista noastră de priorități. 

 Munca noastră este riguroasă, se desfăsoară la cele mai înalte standarde și evoluează în paralel cu noile invenții în îngrijirea și tehnologia renală. Pe multe dintre acestea le dezvoltăm „intern”.

Abordarea Diaverum în îngrijirea dumneavoastră are cinci piloni cheie:

  • Standarde clinice: politici și proceduri care asigură o înaltă calitate a îngrijirii și siguranței
  • Standarde medicale: abordări cuprinzătoare ale tratamentului, care optimizează rezultatele medicale prin furnizarea celei mai eficiente îngrijiri
  • Măsurarea performanței: monitorizarea continuă a rezultatelor medicale
  • Educarea pacientului și a personalului: atât în medii virtuale, cât și fizice
  • Cercetare științifică: pe baza a ceea ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră

Totuși, această abordare nu este statică: ne îmbunătățim continuu politicile și procedurile învățând de la dumneavoastră și de la personalul nostru, prin sondaje, audituri interne regulate în linie cu cerințele de reglementare naționale. Practicile noastre clinice bazate pe dovezi sunt consolidate de o serie de abordări ale educației și formării continue pe platforma noastră multi-audiență d.ACADEMY.

Transparența stă la baza activității noastre, iar sistemul nostru de măsurare a performanței clinice (CPM - Clinical Performance Measurement) măsoară și compară performanța medicală în cadrul și între clinicile noastre la nivel global.

Puteți afla mai multe în despre modul în care grija noastră pentru dumneavoastră este susținută de o tehnologie în continuă dezvoltare, inclusiv software propriu, cum ar fi sistemul de gestionare a informațiilor renale (d. CARE), sistemul de ghidare a tratamentului (TGS - Treatment Guidance System), sistemul de ghidare farmaceutică (PGS - Pharma Guidance System) și platforma noastră de educație virtuală, d .ACADEMY.

Aceste instrumente digitale ne permit să standardizăm îngrijirea medicală, să îmbunătățim siguranța și rezultatele dumneavoastră ca pacient, în timp ce ne permit să gestionăm mai bine fluxul nostru de lucru.

 

Mai multe informații

Cum folosim noua tehnologie
O suită de platforme și aplicații digitale concepute pentru a îmbunătăți eficacitatea tratamentului, eficiența și rezultatele medicale. Transformarea îngrijirii renale, astfel încât aceasta să fie accesibilă și personalizată pentru pacient
Un furnizor internațional de servicii
Diaverum: îngrijirea rinichilor în întreaga lume
Cum ne facem munca durabilă?
Vrem să îmbunătățim accesul la îngrijirea renală de înaltă calitate și v-o oferim cu competență, pasiune și inspirație.