Manisfestări științifice:

Acte normative în domeniul medical - dializă și nefrologie: